top of page

HET NETWERK

Ons doel

Eén regionaal aanspreekpunt voor gecoördineerde paramedische zorg, dat is waar wij voor staan. Door de krachten te bundelen in een netwerk ontstaan korte lijnen en kunnen paramedici sterker acteren als gesprekspartner voor huisartsen, gemeenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld in verband met nieuwe ontwikkelingen zoals netwerkzorg en samenwerking in de wijken met onderwerpen als preventieve en patiëntgerichte zorg in de wijk.

Wie zijn wij

Het netwerk bestaat uit professionals uit verschillende beroepsgroepen. Op dit moment zijn de disciplines ergotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en fysiotherapie. Ondersteuning bij de oprichting van dit netwerk wordt geboden door ZorgImpuls.

Knipsel.JPG
Het netwerk: Over ons

DE STRUCTUUR VAN HET NETWERK

Op dit moment bestaat het netwerk uit een stuurgroep en drie werkgroepen. Hieronder wordt een uitleg gegeven over de werkgroepen en de taken waar zij zich op richten. 

Werkgroep Kwaliteit:

 • Opleiden: wie doet wat, multidisciplinaire cursussen, kwaliteitsregister paramedici, specialisaties, CKR Onderzoek: Aanvullende medische informatie, NRS, meetinstrumenten, richtlijnen, leren van andere netwerken

 • Verbeteren: intervisie, e-health, gebruik maken van elkaars kennis en kunde

 • Spiegelinformatie: transparantie, PROM/PREM, behandelindex

 • Waarde: functioneel en individu staat centraal

 • Doelmatigheid: overlegstructuur en een dossier, evaluatie, ontdubbelen, efficiënt en effectief, tijd en geld borging en follow-up


Werkgroep Communicatie:

 • Relaties met wie: wijkteams, huisartsen, wmo adviseur, specialisten, verwijzers, tandartsen, apothekers, mantelzorg, tolken, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers, opleidingen, scholen, verloskundigen, stagiaires, orthopedagogen, Leger des Heils, GGZ, psycholoog, POH’s, welzijn.

 • Verbinding welzijn, zorg, gemeente. Zowel gebiedsgericht als regionaal, huis van de wijk, gemeente gericht op programma’s, zorgverzekeraar gericht op producten en zorgpakketten, ambtenaren, kwaliteitsmedewerkers, wethouder Sven van Langen

 • Wijkgericht werken: duidelijke rol bij pilot wijkmanager, wijkteam, wijknetwerk

 • Communicatie: prioriteit: dossier (inzage en beheer)Sïlo, website en mensen ontmoeten.

 • Overall: korte lijnen landelijk, regionaal, gebiedsgericht op elkaar afgestemd!


Werkgroep Projecten & Proeftuinen:

 • Ontsluiten van informatie voor de patiënt: (een verplichting die op ons afkomt in 2020, recht op inzage dossier) dit betekent investeren op ICT, onder de loep nemen van de geheimhoudingsplicht, taalgebruik van patiënt en zorgverlener

 • Juiste zorg op de juiste plek hier zou een coördinator op moeten worden ingezet

 • Innovaties: gericht op preventie, bv TOM project, gezondheidsplein, educatie patiënt/cliënt

 • Populatiemanagement: lage SES, ouderenzorg, kind/jeugd, van ziektelast naar hulpvraag. De groep heeft aangegeven de bestaande netwerken aan te willen spreken

Het netwerk: Wie wij zijn
bottom of page