top of page
netwerk_handen.jpg

AANMELDEN

Op dit moment beheerst het Coronavirus ons leven. De invloed is enorm, voor ons persoonlijk, voor uw praktijk en uw patiënten, om nog maar niet te spreken over al die mensen die ziek zijn door het virus en misschien zelfs op de IC behandeld worden. Revalidatie na deze ziekte is essentieel voor deze patiënten om weer te kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij. Deze revalidatie vraagt veel, van de patiënt, maar ook van de paramedici. Dit kun je niet alleen bieden. Hier heb je een team voor nodig, een multidisciplinair team dat met elkaar samenwerkt en complementair is aan elkaar.


In juni 2019 is het paramedisch netwerk Rotterdam opgericht, waar paramedici kunnen aansluiten die multidisciplinair willen werken. Meer en stevige paramedische samenwerking is wenselijk en noodzakelijk om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de patiënt in de eerste lijn te verhogen. In zijn algemeenheid met betrekking tot de complexiteit van de zorg die toeneemt nu steeds meer zorg verplaatst wordt van de tweede naar de eerste lijn, en in het bijzonder bij de urgente vraag van de revalidatie bij post COVID patiënten.


Wat betekent deelnemen aan het netwerk?

Deelnemen aan het netwerk betekent samenwerken. Samenwerken met andere paramedici in de wijk en samenwerken met de 2e en 3e lijn waar patiënten vanuit door kunnen stromen. Deze samenwerking is niet vrijblijvend, maar vraagt inspanning. Het afstemmen met de andere paramedici, terugkoppeling geven van je resultaten en overleg. Naast de inhoudelijke kant rondom de patiënt, staat het netwerk nog in de steigers en is ook daar inspanning vereist. Rondom 4 werkgroepen wordt de structuur en de inhoud van het netwerk verder ontwikkeld waar ongeveer eens per maand een overleg voor wordt belegd.


Wat levert het je op?

Deelnemen betekent verbreden en verdiepen. Voor uw werk als paramedisch specialist betekent het dat u patiënten met complexe problematiek kunt helpen en dat er door afstemming van zorg efficiënter kan worden gewerkt. Daarnaast levert het een verbreding op van kennis. Het netwerk zal in de toekomst ook scholing gaan aanbieden om de leden daarin te faciliteren.


 

Deelnemer worden van het paramedisch netwerk?

Enthousiast geworden en wilt u graag deelnemen aan het netwerk? Dan kun u zich aanmelden door een mail te sturen naar paramedischnetwerk010@gmail.com of via onderstaand contactformulier. Vermeld hierbij uw beroepsgroep, werkgebied en of u interesse heeft om aan te sluiten bij een van de werkgroepen.

Aanmelden: Wie wij zijn

NEEM CONTACT OP MET HET PARAMEDISCH NETWERK

Bedankt voor de inzending!

Aanmelden: Contact
Werkgebied%2520ZorgImpuls_donkerblauw_edited_edited.png
Aanmelden: Afbeelding
bottom of page